Tjenester

Aratos Corporate tilbyr rådgivning tuftet på en helhetlig modell som kombinerer god drift med verdiskapning gjennom etablering av gode strukturer i form av industrielle oppkjøp og fusjoner. Vår visjon er å yte verdiøkende prosjektstøtte for våre kunder innenfor strategisk rådgivning og M&A-prosesser.

Strategisk rådgivning

​​

"Planer er bare gode intensjoner med mindre de umiddelbart blir omsatt i hardt arbeid"

Peter Drucker, am. bedriftsrådgiver 1909-2005

 

Vi har bred erfaring fra strategisk planlegging og forretningsutviklig, herunder gjennomføring av forbedrings- og endringsprosesser. Vårt arbeid tar utgangspunkt i kundens organiasjon og de muligheter som ligger innenfor egne forbedringer samt muligheter for strukturelle grep.

 

Vi bistår med

 • analyser

 • evaluering av forretningssystemer

 • porteføljeevaluering

 • risikostyring

 • strategiutvikling

 • eierstrategi/generasjonsskifte

M&A - Kjøp og salg av virksomheter

​​

"Du må selge når markedet finnes"

Thomas Fuller, br. forfatter 1608-1661

 

 

En vellykket transaksjon er basert på grundig forarbeid og utprøvde prosesser og metodikk.

 

Vi bistår med 

 • kjøp og fusjon av virksomheter

 • salg og fisjon av virksomheter

 • partner-/kjøpersøk

 • Verdivurdering

 • Due Diligence

 • Integrasjon og oppfølging av overtatt virksomhet

 • prosjektstøtte knyttet til bankfinansiering

 

 

Interimledelse / integrering

​​

"Mange mennesker forveksler dårlig ledelse med skjebne"

Frank M. Hubbard, am. journalist 1868-1930

 

Vi har omfattende ledererfaring fra både strategisk og operativt nivå. Som interimledere er vi vant til å gå inn i ulike lederroller i forskjellige bransjer alt etter hvilket behov kunden har. Ofte knyttet opp mote et M&A oppdrag. Hvis din virksomhet har et midlertidig lederbehov - ikke nøl med å kontakte oss.

 

Vi bistår bl.a. som

 • daglig leder

 • økonomileder

 • prosjektleder