Klienter/transaksjoner

Vi har de siste årene gjennomført en rekke oppdrag for våre kunder. Kjernen i det vi leverer er strategisk rådgivning, transaksjoner (M & A) og ledelse. Fordi vi selv har praktisk ledererfaring, fordi vi selv har kjøpt opp og integrert selskaper i eksisterende virksomhet og fordi vi selv har restrukturert og solgt selskaper, vet vi hva som skal til for å lykkes. Det at vi har praktisk erfaring fra det vi nå rådgir våre kunder om, er vår styrke!

 

 Strategisk rådgivning                                M&A                                                                             Ledelse / integrasjon

Referanser - strategi.JPG
REFERANSER / TESTIMONIALS

“Hi Knut, ...thank's a lot, it's been really great with you, as always. We definitely shall stay in touch.”

Dr. Michael Maier, CEO and founder of Blogform Group Gmbh, Germany, statement after the sales of Deutsche Wirtshaftsnachrichten.


“Hei Knut! Jeg sender deg en liten hilsen som takk for en spennende reise med et meget positivt utfall....Du skal også ha honnør for dine holdninger og verdier, som viser at du er "hel ved"! Dette har skapt trygghet og tillit under hele prosessen.”

Bjørge Sten Hansen, majoritetseier Info Consensus (nå Visma SmartSkill)